Video

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden, al of niet op verwijzing door instanties zoals gemeente, politie of woningcorporaties. Voorwaarde is dat de mensen vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.

In bijgaande video kunt u zien hoe buurtbemiddeling in zijn werk gaat.

Printer Friendly, PDF & Email